1.Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: Thông tin tài khoản Khách hàng (Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, email, họ tên, địa chỉ, số điện thoại). Đây là các thông tin mà Decor Mart cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký khi trở thành Khách hàng của Decor Mart nhằm phục vụ cho quá trình xử lý đơn hàng và tiếp nhận các phản hồi về sản phẩm của Decor Mart. Đồng thời đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng bằng việc cập nhật các chính sách được thay đổi kịp thời tới Người dùng.

Khách hàng có thể cung cấp lại thông tin của mình nếu có sự thay đổi, bộ phận lưu trữ thông tin sẽ cập nhật thông tin mới của khách hàng

2.Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin của Khách hàng hàng được lưu hành trong nội bộ Công ty để:

  • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc Khách hàng
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Decor Mart
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
  • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Decor Mart
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Decor Mart có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng tham gia vào Decor Mart

3.Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ chính Khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Decor Mart.

4.Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng dữ liệu

Khách hàng có nhu cầu tiếp cận, truy xuất hay chỉnh sửa dữ liệu cá nhân sẽ liên hệ trực tiếp bộ phận chăm sóc khách hàng thông qua một trong hai phương thức dưới đây:

  • Thông qua Hotline: 0934.17.4465
  • Liên hệ trực tiếp phòng chăm sóc khách hàng Decor Mart tại địa chỉ: 73 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM.

5.Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Decor Mart . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Decor Mart sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Decor Mart hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin cá nhân khách hàng bị sử dụng sai mục đích.

6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. Thông tin cá nhân của Khách hàng được Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Decor Mart. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng đó. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Decor Mart không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7.Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.